นพ. ชนาธิป พงศ์หล่อพิศิษฎ์
นพ. ชนาธิป พงศ์หล่อพิศิษฎ์
ความชำนาญ:
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
เสาร์
28 พ.ย.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อาทิตย์
29 พ.ย.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
จันทร์
30 พ.ย.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อังคาร
01 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พุธ
02 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พฤหัสบดี
03 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
ศุกร์
04 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
เสาร์
05 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อาทิตย์
06 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
จันทร์
07 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อังคาร
08 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พุธ
09 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พฤหัสบดี
10 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
ศุกร์
11 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
เสาร์
12 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อาทิตย์
13 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
จันทร์
14 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อังคาร
15 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พุธ
16 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พฤหัสบดี
17 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
ศุกร์
18 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
เสาร์
19 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อาทิตย์
20 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
จันทร์
21 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อังคาร
22 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พุธ
23 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พฤหัสบดี
24 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
ศุกร์
25 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
เสาร์
26 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อาทิตย์
27 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
จันทร์
28 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
อังคาร
29 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
พุธ
30 ธ.ค.
Emergency Service OPD
06:00 - 23:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด