สิทธิพิเศษ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตร่วมเครือรพ.กรุงเทพ – กสิกรไทย (KBank – BDMS) รับส่วนลด 30% ค่าห้องพัก* และส่วนลด 10% ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (Wisdom, Premier, Pink Gold, Platinum, Gold , Titanium , Classic) รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิต KTC : KTC – BGH Visa Platinum, KTC – Bangkok Airways  Platinum รับส่วนลด 10% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิต KTC : KTC – BGH Titanium MasterCard และ KTC ประเภทอื่นๆ รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรี Tesco Lotus และบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice) รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตซิตี้ รับส่วนลด 10% ค่าห้องพัก* ค่ายา**** และค่าทันตกรรม 5 รายการ***

สิทธิพิเศษ ผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตธนาคารกสิกร (ทุกประเภท) สามารถผ่อนชำระ  0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำระ 15,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ทุกประเภท) สามารถผ่อนชำระ  0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำระ 15,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรี Tesco Lotus และบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice) สามารถผ่อนชำระ  0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดชำระ 10,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ (ทุกประเภท) สามารถผ่อนชำระ  0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระ 15,000 บาทขึ้นไป   หมายเหตุ * ส่วนลดค่าห้องพัก ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร ** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ค่า LAB / X-RAY  ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ อุปกรณ์พิเศษ เอกซเรย์พิเศษและรายการเหมาจ่าย *** ส่วนลดทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่า LAB พิเศษ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ทันตกรรมประดิษฐ์ จัดฟัน และ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ) **** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย

ส่วนลด ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนใช้บริการ สิทธิพิเศษเฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเท่านั้น [ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 ]