ทพญ. พีรานุช ประหยัดทรัพย์
ทพญ. พีรานุช ประหยัดทรัพย์
ความชำนาญ:
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
Saturday
28 Nov
Sunday
29 Nov
Monday
30 Nov
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
01 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
02 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
03 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
04 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
05 Dec
Sunday
06 Dec
Monday
07 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
08 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
09 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
10 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
11 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
12 Dec
Sunday
13 Dec
Monday
14 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
15 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
16 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
17 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
18 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
19 Dec
Sunday
20 Dec
Monday
21 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
22 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
23 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
24 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
25 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
26 Dec
Sunday
27 Dec
Monday
28 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
29 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
30 Dec
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด