โปรโมชั่น "บัตรชีววัฒนะ" 15 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564
สิ้นสุด
31 มกราคม 2564
เริ่มต้นที่
4,500 บาท

โปรโมชั่น “บัตรชีววัฒนะ” 15 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564

สมัครหรือต่ออายุบัตร พร้อมใช้สิทธิได้ทันที ไม่ต้องรอ!” และรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม*,** (เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเท่านั้น) * รายละเอียดส่วนลดและชุดตรวจสุขภาพต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด สมัครสมาชิก หรือสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ☎  โทร. 065-516-3788 ** ข้อมูล : สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเท่านั้น) สมัครสมาชิก หรือสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 065-516-3788
แพคเกจแนะนำ