แพคเกจรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
สิ้นสุด
31 มกราคม 2564
เริ่มต้นที่
45,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม : แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  ศูนย์หัวใจกรุงเทพหัวหิน ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-829
แพคเกจแนะนำ