แพคเกจวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (แบบก่อนสัมผัสโรค)
สิ้นสุด
31 มกราคม 2564
เริ่มต้นที่
2,200 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเพื่อความสะดวกกรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า เด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ติดต่อ คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-883 ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) ติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-888 หรือติดต่อ Call Center โทร. 032-616-800
แพคเกจแนะนำ